Romuringist

Romuring on kogupere üritus, kus tegevust jagub kõigile, nii noorele kui vanale
Kohapeal on soe söök & jook
Lastele tegevust laste alal
Võimalus jälgida kuidas teostatakse kiirremont autodele
Õhtu lõppeb suurejoonelise peoga kus esineb tuntud eesti bänd
Ööbimisvõimalus telkimisalas

Erinevalt Romurallist, kus eesmärgiks on teiste autode hävitamine, on Romuringi mõtteks võimalikult paljude ringide läbimine.
Seejuures toimub see kõik vanade heade tavadega kooskõlas – täiskontakt on lubatud.
Kui Romurallis võidab üldjuhul tugev, hästi ette valmistatud raud, siis Romuringil on määravaks osavus ja ettenägelikus