Juhend

Romuring juhend 2017
Kesk-Eesti romuring 2017

Juhendilisa kaubikutele:

Kaubikutele on lubatud paigaldada karterikaitse ja nendele kaubikutele millel ei ole stangetala võib panna ette mõne muu auto stangetala, mis ei tohi ulatuda poolraamidest väljapoole külgede suhtes. Kindlasti ei tohi olla see tala ise tehtud karprauast, vinklist vms.
Enda ohutuse huvides võib paigaldada traksid või risti jooksvad turvavööd.
Kaubikud ei tohi katusele paigaldada võistlusnumbri jaoks tahvlit, et garanteerida parim kiibilugemise tulemus. Võistlusnumbri võib kirjutada vms. kaubiku külgedele.

Muud juhendi punktid jäävad samaks.

 

REEGLID:

 1. Romuringi kontseptsioon
  Erinevalt Romurallist, kus eesmärgiks on teiste autode äratapmine, on Romuringi mõtteks võimalikult
  paljude ringide läbimine. Seejuures toimub see kõik vanade heade tavadega kooskõlas – täiskontakt
  on lubatud. Kui Romurallis võidab üldjuhul tugev, hästi ette valmistatud raud, siis Romuringil on
  määravaks osavus ja ettenägelikkus.

 2. Võistluskoht ja sõitmine

  2.1. Võisteldakse suhteliselt aeglasel ja väikesel ringil. Ringi keskkoht, millest üle ei tohi sõita, on
  piiratud lintidega, kummidega, betoonplokkidega vms.
  2.2. Sõidetakse turvalisuse huvides vastupäeva. Päripäeva sõit on keelatud, maksimaalselt tohib sõita
  piki ringi raadiust, segamata teisi võistlejaid.

 3. Võistluse käik

  3.1. Võistluseks järjestatakse autod ringile vastavalt korraldajate poolt antud juhistele kas siis ühe, või mitmekaupa rivvi.
  3.2. Peale starti on võistlejate eesmärgiks läbida võimalikult palju ringe, kusjuures arvesse lähevad
  ainult vastupäeva sõidetud täisringid.
  3.3. Võistluse käigus võib igal ajal sõita remondiboksi, et täiendada kütusevarusid, remontida autot
  vms. Boksis oleku aeg ja kordade arv ei ole piiratud.
  3.4. Juhiust ei tohi rammida.

 4. Võistlusauto.

  4.1. Auto peab olema ühe vedava sillaga sõiduauto, mille mark peab olema väliselt äratuntav.
  4.2. Auto mootor peab jääma originaalsesse kohta.
  4.3. Autolt tuleb eemaldada kõik klaasid (ka esilaternate klaasid). Esiklaas võib jääda omal riisikol,
  juhul kui tegemist on kileklaasiga, mitte nn soolaklaasiga. Soovitame panna klaasi asemele ette võrgu, mis kaitseb detailide sisenemise eest.
  4.4. Mitte mingisuguseid kere- ega veermiku lisatugevdusi ei tohi olla. Kapoti ja pagasiruumi luuki ei
  tohi kinni keevitada. Samuti ei tohi olla veokonksu või muid väljaulatuvaid teravaid osi. Veokonks tuleb eemaldada koos veokonksutalaga. Parandades auto roostetanud keret, ei tohi kasutada paksemat materjali, kui auto originaal materjal. Auto kere õõnesprofiilides ei ole lubatud kasutada mitte mingeid kõvendavaid aineid (betoon, makroflex vms).
  4.5. Salongi sisse võib ehitada turvapuuri. Turvapuuri torud, ega nende arv ei ole piiratud, kuid keevisliited peavad olema korralikult tehtud, puuduliku keevitusega turvapuuri me ei aktsepteeri.
  Turvapuur ei tohi ulatuda kaugemale, kui tagasild (näiteks pick-up või combi tüüpi autodel).
  4.6. Tagasild peab olema selle autotüübi originaalsild ja ta ei tohi olla jäik (keevitatud kere külge või
  tugevdatud muud moodi).
  4.7. Radiaatori ja aku võib tuua salongi, kusjuures aku peab olema kindlalt kinnitatud põranda külge
  ning juht peab olema kaitstud radiaatori või veetorude võimaliku purunemise korral.
  4.8. Juhiuks peab olema värvitud punaseks ja seda ei tohi kasutada reklaampinnana. Juhiuks võib olla
  kinni keevitatud.
  4.9. Bensiinipaak peab olema tehtud moel, mis ei oleks ohtlik ei sõitjale endale, ega ka
  kaasvõistlejatele.
  4.10 Võistleva auto katuse keskel peab olema püsti plaat suurusega 30×30 cm, millele on kirjutatud
  võistlusauto number, mis peab olema nähtav auto külgede suunas. Võistleja saab oma võistlusnumbri teada korraldajatelt registreerimise käigus.
  4.11 Katusele peab kinnitama lisaks numbri plaadile tugevdatud vinkli mõõtudega 10×10 cm, kuhu
  saab paigaldada kiibi, mis loeb ringe.
  4.12 Mootori.ja põhja alla ei tohi paigaldada põhjakatet ei metallist ega muust materjalist.
  4.13 Juhiukse klaasi asemel peab olema turvavõrk, et kaitsta juhti auto rullumisel üle katuse.
  4.14 Võistlusautol peavad olema eemaldatud plastikstanged.
  4.15 Võstlusautol peab olema toimiv turvavöö või traksid.

 1. Võistleja

  5.1 Võistleja peab olema kaine
  5.2 Võistleja peab kandma lõuakaitsmega kiivrit
  5.3 Võistleja peab kandma kaitseprille (kaitseprillid võivad puududa juhul kui kiivril on visiir)
  5.4 Võistlejaga võib kaasas olla 2 mehaanikut.
  5.5 Võistlejal peavad olema sõidu ajal seljaspikkad riided.
  5.6 Võistleja peab sõidu ajal olema kinnitatud turvavööga või traksidega.
  5.7 Võistleja ei tohi võistluse ajal autosse tagasi minna, kui võistluse peakohtunik ei ole andnud selleks luba.

 1. Kohtunike märguanded.

  6.1 Võistuse start: ruuduline lipp.
  6.2. Võistluse katkestamine: punased liikuvad lipud.
  6.3 Võistluse lõpp: ruuduline lipp.
  Kui võistlus on reguleeritud fooriga, siis roheline foorituli tähistab sõidu algust, punane foorituli sõidu
  lõppu ja punased liikuvad lipud tähistavad võistluse katkestamist.

 2. Muud punktid

  7.1.Osaleda saab alates 15. eluaastast (k.a) (vanema kirjalikul nõusolekul)
  7.2. Reeglite rikkumiste korral on kohtunikul õigus võistleja diskvalifitseerida.
  7.3. Kui ringile on toppama jäänud autosid, mis takistavad võistluse käiku või on tekkinud muu
  tegutsemist nõudev situatsioon, on kohtunikel õigus võistlus peatada. Vastava märguande saamisel
  peavad kõik võistlejad jääma olemasolevatele kohtadele.
  7.4. Võistluse peatamise ajal on ringil keelatud autot remontida, tankida vms.
  7.5. Romuringi korraldajad ei vastuta võistlustel toimuda võivate intsidentide ja vigastuste eest.
  Võistlus toimub võistleja omal riisikol. Sama kehtib ka võistkonna mehaanikute kohta.
  7.6. Võistluse peakohtuniku otsused ei kuulu edasikaebamisele.
  7.7 Korraldajatel on õigus teha juhendis muudatusi, kui see osutub vajalikuks ohutuse tagamiseks võistlusel.