Romuring juhend 2018


Kesk-Eesti romuring 2018
REEGLID

1. Romuringi kontseptsioon

Erinevalt Romurallist, kus eesmärgiks on teiste autode äratapmine, on Romuringi mõtteks
võimalikult paljude ringide läbimine. Seejuures toimub see kõik vanade heade tavadega
kooskõlas – täiskontakt on lubatud. Kui Romurallis võidab üldjuhul tugev, hästi ette
valmistatud raud, siis Romuringil on määravaks osavus ja ettenägelikkus.

2. Võistluskoht ja sõitmine

2.1. Võisteldakse suhteliselt aeglasel ja väikesel ringil. Ringi keskkoht, millest üle ei tohi
sõita, on piiratud lintidega, kummidega, betoonplokkidega vms.
2.2. Sõidetakse turvalisuse huvides vastupäeva. Päripäeva sõit on keelatud, maksimaalselt
tohib sõita piki ringi raadiust.
2.3 Võistluspäeval ütleb korraldaja mis pidi ringi sõidetakse.Sellest annab korraldaja teada
hiljemalt võistluskoosolekul.

 

3. Võistluse käik

3.1. Võistluseks järjestatakse autod ringile vastavalt registreeritud järjekorrale kas siis ühe,
või mitmekaupa rivvi.
3.2. Peale starti on võistlejate eesmärgiks läbida võimalikult palju ringe, kusjuures arvesse
lähevad ainult täisringid.
3.3. Võistluse käigus võib igal ajal sõita remondiboksi, et täiendada kütusevarusid, remontida
autot vms. Boksis oleku aeg ja kordade arv ei ole piiratud.
3.4 Remondiboksis on keelatud sõita kiiremini kui 20 km tunnis. Keelatud on kinnises boksis
mootori kinni jooksutamine seda ennekõige tuleohutuse mõttes.Boksialas tuleb hoida korda ja
autost eemaldatav panna prügikasti.
3.5. Juhiust ei tohi rammida.
3.6 Tahtlikult ei tohi takistada teiste võistlejate võistluskulgu. Rajale seisma jäädes ja
tahtlikult otsa tagurdades.

4. Võistlusauto.

4.1. Auto peab olema ühe vedava sillaga sõiduauto, mille mark peab olema väliselt äratuntav.
4.2. Auto mootor peab jääma originaalsesse kohta.
4.3. Autolt tuleb eemaldada kõik klaasid (ka esilaternate klaasid). Esiklaas võib jääda omal
riisikol(juhul kui tegemist on kileklaasiga, mitte nn soolaklaasiga).Eemaldada tuleb tagumine
stange koos kronsteiniga.
Eemaldada tuleb kõik plastik detailid(tagumine stange iluliistud, peeglid).
Esimene stangel kehtivad nõuded juhul kui see on alles jäätud.
Lubatud on kasutada original stanget koos original kinnituskronsteinidega. Juhul kui ei ole
võimalik kasutada original kronsteiene siis võib kinnitada esimese stange otse poolraami
külge. Stange võib ulatuda poolraamist poolraamini.
Juhul kui esime tuuleklaas on soolaklaas siis see tuleb eemaldada ja soovitame panna klaasi
asemele ette võrgu, mis kaitseb detailide sisenemise eest.
Keelatud on kasutada põllumajandusikke rehve.
Lubatud on kasutada põhjakaitset, mootori kaitsmise eesmärgil mitte kere tugevdamise
eesmärgil.

4.4. Mitte mingisuguseid kere- ega veermiku lisatugevdusi ei tohi olla. Kapoti ja pagasiruumi
luuki ei tohi kinni keevitada. Samuti ei tohi olla veokonksu ega konksutala või muid
etteulatuvaid teravaid osi. Parandades auto roostetanud keret, ei tohi kasutada paksemat
materjali, kui auto originaal materjal. Auto kere õõnesprofiilides ei ole lubatud kasutada mitte
mingeid kõvendavaid aineid (betoon, makroflex vms).
4.5. Salongi sisse võib ehitada turvapuuri. Turvapuuri torud, ega nende arv ei ole piiratud.
Aga igal juhul ei tohi turvapuur ulatuda kaugemale, kui tagasild (näiteks pick-up või combi
tüüpi autodel).
Turvapuur peab olema keevitaud moel et see ei ohustaks võistlejat ennast.Hea oleks kui oleks
paberitega keevitaja tehtud

4.6. Tagasild peab olema selle autotüübi originaalsild ja ta ei tohi olla jäik (keevitatud kere
külge või tugevdatud muud moodi).
4.7. Radiaatori ja aku võib tuua salongi, kusjuures aku peab olema kindlalt kinnitatud põranda
külge ning juht peab olema kaitstud radiaatori või veetorude võimaliku purunemise korral.
Kohustuslik on paigaldada jahutusvedeliku torude juurde vett pidav turvakardin.

4.8. Juhiuks peab olema värvitud punaseks(punasel autol värvida valgeks) ja seda ei tohi
kasutada reklaampinnana. Juhiuks võib olla kinni keevitatud. Juhiukse klaas peab olema
eemaldatud ja tuleb paigaldada kergesti eemaldatav turvavõrk.Juhiuks peab sõiduajal püsima

kinni.Ülejäänud uksed võib kinni keevitada või poltidega kinni panna.pagasniku luugi võib
kinnitada vaid poltidega.
4.9. Bensiinipaak peab olema tehtud moel, mis ei oleks ohtlik ei sõitjale endale, ega ka
kaasvõistlejatele.Võimalusel kasutada metall paaki või võidusõidu paaki.
4.10 Võistleva auto katuse keskel peab olema püsti plaat võistleja numbri jaoks. Plaadi
mõõtmed on 30cm x 30cm ja saadavad numbrid peavad olema nähtavad auto külgede suunas.
Võistleja saab numbri korraldajatelt registreerimise käigus.
Katusele peab olema kinnitatud tugevtatud ehitus nurk mõõtmetega 10×10 cm kiibi
paigaldamiseks.

 

5. Võistleja

5.1 Võistleja peab olema kaine (korraldajal on õigus kontrollida alkomeetriga kui kahtlused
tekivad)
5.2 Võistleja peab kandma lõuakaitsmega kiivrit
5.3 Võistleja peab kandma kaitseprille (kaitseprillid võivad puududa juhul kui kiivril on visiir)
Võistleja peab kandma pikkade varukatega pluusi ja pikki pükse lubatud on ka
võistluskombe
5.4 Võistlejaga võib kaasas olla 2-3 mehaanikut. Vastavalt sellele kuidas on korraldaja ette
näinud.
5.5 Võistleja ei tohi võistluse ajal autosse tagasi minna, kui võistluse peakohtunik ei ole
andnud selleks luba.
5.6 Auto rajalt teisaldamine
Peale sõidu lõppu peab võistleja või mõni mehaanikutest olema auto juures ,sest muidu auto
teisaldatakse suvalisse kohta rajalt ära.

 

6. Kohtunike märguanded.

1. Võistluse aeg:
Võistluse start antakse ruudulipuga ülevalt alla lüües kui korraldaja pole
näinud ette teisiti, sellisel juhul korraldaja peab koosolekul rääkima kuidas
start antaks.
6.2. Võistluse katkestamine: punased liikuvad lipud.
6.3 Võistluste lõpp: ruuduline lipp.’
6.4 Must lipp võistlustelt eemaldamine.

Kui võistlus on reguleeritud fooriga siis
Punane foorituli tähistab sõidu lõppu

Roheline foorituli sõidu algust
Võistluse katkestamine punased liikuvad lipud.

 

7. Muud punktid

7.1.Osaleda saab alates 15. eluaastast (vanema kirjalikul nõusolekul)
7.2. Reeglite rikkumiste korral on kohtunikul õigus võistleja diskvalifitseerida.
7.3. Kui ringile on toppama jäänud autosid, mis takistavad võistluse käiku või on tekkinud
muu tegutsemist nõudev situatsioon, on kohtunikel õigus võistlus peatada. Vastava
märguande saamisel peavad kõik võistlejad jääma olemasolevatele kohtadele.
7.4. Võistluse peatamise ajal on ringil keelatud autot remontida, tankida. Või oma positsiooni
parandada.
7.5. Romuringi korraldajad ei vastuta võistlustel toimuda võivate intsidentide ja vigastuste
eest. Võistlus toimub võistleja omal riisikol. Sama kehtib ka võistkonna mehaanikute kohta
7.6. Sõidu peakohtuniku otsused ei kuulu edasikaebamisele.
7.7 Registreerimine
Registreerimine toimub kodulehel.Ja toimub korraldaja poolt ettenähtud päeval ja kellaajal.
Võistlejad registreeritakse järjekorras (kes ees see mees põhimõttel)Peale registreerimist tuleb
5päeva jooksul tasuda võislustasu mis garanteerib kindla võistluskoha. Tasu mittelaekumisel
kaotab võistleja võisluskoha.

Võistlustasu tagasi ei kanta.
Juhul kui ühes võistlustiimis on mitu võistlejat siis stardi nimekirjas ei esitleta sõitjat vaid
meeskonda ja iga lisa võistleja peab tasuma 10 eur korraldajale võistlustasu lisaks üldisele
osavõtumaksule.

Juhul kui korraldaja avastab võistleja kes polnud nimekirjas meeskond eemaldatakse.
Võistluskohta ei saa edasi müüa ega teisele anda.